Project Description

Technical design and construction (engineering) for Project: HEMUS Highway, section from km 78 + 500 to km 87 + 800

ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ ХЕМУС 1-2016“ =

„Евроконсулт“ АД – 70 %

„СТРОЛ – 1000“ АД – 20 %

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД – 10 %

Детайли

Начало: 02.08.2017 г.

Край: ОЧАКВАНА ДАТА:  февруари 2020 г.            1436 кал. дни

Строителна стойност: 54 990 000,00 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, Консултант, който изпълнява функцията на Инженер, съгласно Договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране-строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя“

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Кратко описание на проекта:

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.  Неизградената част започва от гр. Ябланица, Ловешка област, от запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток. Тя ще свърже вече изградените участъци в западния и източния й край и няколко големи града – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. Обекта касае участък от км 78+500 до км 87+800. Габаритът на АМ “Хемус” включва две пътни платна по 11,50м, разделителна ивица с ширина 2,0м и два банкета по 1,50м.

Документи:

Разрешение за строеж № РС-11 / 14.03.2018г., издадено то МРРБ, влязло в сила на 31.03.2018г.