Project Description

St. Nicholas Church, Barzia village

Детайли

Начало: 21.03.2018 г.

Край: 01.05.2019 г.

Строителна стойност: 186 857,24 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: упражняване на строителен надзор

Възложител: Църква „Свети Николай“

Кратко описание на проекта:  Ремонтни дейности по възстановяване и обзавеждане на църквата, изграждане на нова камбанария