Project Description

Consultancy service in connection with the construction of project: Road II-59 Momchilgrad – Krumovgrad – Ivaylovgrad , Lot 1 „Road II-59 Momchilgrad – Krumovgrad – Ivaylovgrad from km 24 + 548 to km 30 + 439 , Kardzhali region

Детайли

Начало: 02.07.2018 г.

Край: 15.06.2019 г.

Строителна стойност: 2 832 496,43 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Упражняване на строителен надзор

Възложител: Агенция „Пътна Инфраструктура“

Кратко описание на проекта:

Проект Рехабилитация и реконструкция на път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград, участък от км 24+548 до км 30+439“, с обща дължина 5,891км

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, буква “а”, т. 2 от Наредба 1/30.07.2003 г. (ДВ 72/2003 г.) за номенклатурата на видовете строежи, строежът е ПЪРВА категория.

Началото на участъка е при км 24+548. Крайната точка е на км 30+439 преди пътното кръстовище с път III 591 за язовир Студен кладенец.

Проектна скорост – 60 км/ч (по изключение 40 и 30 км/ч); в населени места – 50 км/ч.

Характер на терена – планински.

Пътният участък е част от Републиканската пътна мрежа.

Трасето преминава през регулацията на с. Горна кула от км 26+992 до км 27+470 с дължина 478м.

В ситуационно отношение проектната ос е водена в средата на настилката, като се следи за максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. Проектното решение е в обхвата на пътя. Общата дължина на трасето е 5 891 м., като от тях в права – 2808,70м; в крива – 3083,04м.

Документи: