Project Description

Rakovishki Monastery “Holy Trinity”

Детайли

Начало: 26.09.2017 г.

Край: 26.09.2019 г.

Строителна стойност: 698 952,76 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: упражняване на строителен надзор

Възложител: Раковишки манастир “Света Троица”, с. Раковица

Кратко описание на проекта:  Ремонтни дейности по възстановяване и обзавеждане на манастира