Project Description

101 professional high schools in the MES system

Детайли

Начало: 27.02.2019 г.

Край: 05.09.2020 г.

Строителна стойност: ………….

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на инвестиционния проек с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изготвяне на технически паспорт.

Възложител: „МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА”

Кратко описание на проекта:  Проектът включва „Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране / изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 13 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол“.