Техническо обследване и и изготвяне на технически паспорт на строежи

За съставяне на техническия паспорт се ангажираме с необходимите стъпки съгласно нормативната уредба:

Събиране на цялата налична документация за сградата;

Пълно обследване, включващо:

  • съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;

  • установяване на действителните технически характеристики на строежа;

  • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;

  • разработване на мерки;

Съставяне и регистриране на техническия паспорт.

Нашите предимства са:

  • Ние предлагаме качествено обслужване и компетентни решения, работим в динамична среда с гъвкавост, бързина и високо качество;

  • Нашият екип е в състояние веднага да извърши качествен оглед и да започне проучване при възлагане на конкретен проект.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите доверен партньор и консултант в областта на проектирането и строителството?

„СТРОЛ – 1000” AД е регистрирана през 1999 год. Имаме дългогодишен опит в извършването на строителен надзор и изготвянето на оценки за съответствие на инвестиционни проекти.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС