Project Description

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР.СМОЛЯН, КВ.УСТОВО, УЛ.“АТАНАС БЕРОВ № 5, БЛ. Б-4

Детайли

Начало: 11.10.2016 г.

Край: 15.05.2017 г.

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изготвяне на технически паспорт.

Възложител: Община Смолян

Кратко описание на проекта: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Смолян, община Смолян,  кв. Устово, ул. „Атанас Беров“ №5, бл. Б-4

Разгъната застроена площ на сградата – 7 715 м2

Застроената площ на сградата – 935 м²

Брой на апартаментите – 63

Категория на строежа: IV-та