Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

  • Изготвяме бързо и качествено оценка за съответствие на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите /чл.142, ал.5, ал.6 т.2 от ЗУТ/;

  • Ангажираме се с преглеждането на проектната документация от нашите квалифицирани специалисти и ако е необходимо отстраняването на неточности по съответните проектни части.

  • Съдействаме относно съгласуването на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаването на Разрешение за строеж

  • Отговаряме и следим за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

  • Не на последно място следим за правната страна в инвестиционния процес.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите доверен партньор и консултант в областта на проектирането и строителството?

„СТРОЛ – 1000” AД е регистрирана през 1999 год. Имаме дългогодишен опит в извършването на строителен надзор и изготвянето на оценки за съответствие на инвестиционни проекти.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС