„СТРОЛ – 1000” AД

Извършваме широк спектър от консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на всички видове строежи от I до VI -та категория.

„СТРОЛ – 1000” AД е дружество, регистрирано през 1999 год. Фирмата е с дългогодишен опит в осъществяването на строителен надзор и изготвянето на оценки за съответствие на инвестиционни проекти. От основаването си до сега имаме извършен строителен надзор на стотици обекти в цяла България и изготвени оценки на инвестиционни проекти. Нашата цел е да следим и защитаваме интересите на Вас – нашите клиенти, да гарантираме качественото изпълнение на строителството и спазване на законовите и техническите разпоредби в процеса на строителство.

Стремим се всичко да бъде в полза на клиентите ни. Нашият екип е квалифициран, интелигентен и много отговорен, способен да се справи с всяко предизвикателство и възложена работа

„Смисълът на строителния надзор е да гарантираме качественото изпълнение на строително-монтажните работи и спазването на всички законови и технически изисквания в процеса на строителството.“

КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА НАС

Удостоверения и сертификати

Удостоверение за извършане на дейността

Удостоверение за членство в КСБ

Udostowerenie administrator Lichni danni

Удостоверение за администратор на лични данни

Застраховка „Професионална отговорност“

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Удостоверение за валидност на сертификати